Exkurze: Experimentální agrofotovoltaika VÚKOZ Průhonice

  • Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

20.9.2021, 15:30 - 20. 9. 2021, 17:00

V rámci Dnů otevřených dveří slunečních elektáren, které pořádá Solární asociace již pátým rokem, vás zveme na exkurzi na projekt Experimentální agrofotovoltaiky VÚKOZ v Průhonicích.

Návštěvníkům se nabízí poznat experimentální systém, ve kterém se ověřuje efektivita užití FVE společně s agrolesnictvím, a vzájemné vztahy mezi FV technologií a pěstováním dřevin a plodin.

Odborný výklad bude zajištěn vědecko-výzkumným pracovníkem Ing. Petr Wolfem, Ph.D. a Ing. Jan Wegerem, Ph.D.  vedoucí oddělení fytoenergetiky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

 

REGISTRACE ZDE

Ostatní informace:

 

  • Exkurze je určena pro členy a přátele Solární asociace zdarma
  • Počet účastníků je omezen, doporučujeme Vám proto včasnou registraci.
  • Registrace končí 17.9. 2021 v 18 hod.