• Stav k 31.12.2020
 • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
 • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
 • Výroba elektřiny: 2270 GWh
 • Podíl OZE: 22,0 %

Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Oficiální internetové stránky: www.novazelenausporam.cz

Nová zelená úsporám pro rodinné domy

 • Co je podporováno: FVE, FVE s akumulací elektřiny
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Minimální výše dotace: není stanovena
 • Maximální výše dotace: 35 000 Kč až 150 000 Kč (v závislosti na velikosti systému a způsobu využití) max. však 5 000 000 Kč na žadatele
 • Podíl na způsobilých nákladech: 50%
 • Kdo může žádat: vlastníci rodinných domů, stavebníci rodinných domů, vlastník práva stavby rodinného domu, správce svěřeneckého fondu, do něhož byl vyčleněn rodinný dům
 • Příjem žádostí: do 31. 12. 2021 (nebo do vyčerpání alokace)

Nová zelená úsporám pro bytové domy

 • Co je podporováno: FVE
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Minimální výše dotace: 50 000 Kč
 • Maximální výše dotace: 12 500 Kč / kWp
 • Podíl na způsobilých nákladech: 25%, 30% (při splnění dalších podmínek)
 • Kdo může žádat: (spolu)vlastníci bytových domů; pověřený vlastník bytové jednotky; společenství vlastníků jednotek; správce svěřeneckého fondu, do něhož byl vyčleněn bytový dům
 • Příjem žádostí: do 31. 12. 2021 (nebo do vyčerpání alokace)

 

  

  

Operační program
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je jedním z operačních programů, díky kterým může Česká republika v období 2014 – 2020 čerpat peníze ze strukturálních fondů EU. OPPIK je určen zejména pro podporu investičních projektů českých podnikatelů, dotaci ovšem mohou získat i subjekty státní správy, případně i města a obce.
Pro fotovoltaiku a akumulaci je důležitý program Úspory energií. Program má dvě výzvy III. a V. zaměřenou na fotovoltaiku pro vlastní spotřebu/akumulaci a fotovoltaiku s a bez akumulace pro malé, střední a velké podniky.  
Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je vyšší míra uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a tím zvýšení využívání druhotných surovin.

Oficiální internetové stránky: www.oppik.cz

VI. výzva programu Úspory energií – Úspory energií

 • Celková alokace: 2 000 000 000 Kč
 • Co je podporováno: FVE pro vlastní spotřebu podniku, akumulace
 • Místo realizace: Česká republika, mimo NUTS2 Praha
 • Minimální výše dotace: 500 000 Kč
 • Maximální výše dotace: 15 000 000 Kč
 • Kdo může žádat: malé a střední podniky a velké podniky
 • Příjem žádostí: do 30. 6. 2021  

 

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém programovém období 2014-2020 nabízí žadatelům celkem 2,75 miliardy eur.

Energetické úspory

Nejdůležitějším bodem pro fotovoltaiku je Prioritní bod 5. Energetické úspory. Finance lze získat na zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla nebo elektřiny, efektivnější využívání odpadního tepla či na snížení energetické náročnosti veřejných budov, např. instalace solárních termických či fotovoltaických systémů.

Oficiální internetové stránky: www.opzp.cz/o-programu/podporovane-oblasti/prioritni-osa-5/

 • Celková alokace:  2 500 000 000 Kč
 • Co je podporováno: FVE
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Kdo může žádat: veřejnoprávní korporace; organizační složky státu a státní podniky; příspěvkové organizace; veřejné výzkumné organizace a vysoké školy; nestátní neziskové organizace; církve a náboženské společnosti
 • Příjem žádostí: do 2. 3. 2021

 

  

  

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Integrovaný regionální operační program (IROP) se zaměřuje na dotace pro obce, kraje, jimi zřízené organizace, nemocnice, sociální podniky, školská zařízení, mateřské školy i další veřejné subjekty a neziskový sektor. Podpořeny budou projekty na celém území ČR mimo hlavní město Praha a výjimečně i v Praze.

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
V rámci IROP aktivita Zkvalitnění veřejných služeb, vybraná aktivita pro fotovoltaiku – Snížení energetické náročnosti budov – zateplování bytových domů.

Oficiální internetové stránky: irop.mmr.cz/cs/  

 • Celková alokace:  3 500 000 000 Kč
 • Co je podporováno: FVE pro vlastní spotřebu
 • Místo realizace:  Česká republika mimo Hlavní město Prahy
 • Minimální výše dotace: 300 000 Kč (způsobilé výdaje)
 • Maximální výše dotace: 90 000 000 Kč (způsobilé výdaje)
 • Podíl na způsobilých nákladech: 30%; 40% (při splnění dalších podmínek)
 • Kdo může žádat: vlastníci bytových domů; společenství vlastníků jednotek; bytová družstva jako správci  bytových domů
 • Příjem žádostí: do 29. 11. 2020

 

  

  

Operační program Praha -pól růstu ČR

Hlavním cílem Operačního programu Praha – pól růstu ČR pro programové období je zajistit plnění tematických cílů. Přitom je třeba zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel.

Oficiální webové stránky: http://penizeproprahu.cz/operacni-program-praha-pol-rustu-cr/

 • Celková alokace:  280 000 000 Kč
 • Co je podporováno: energeticky efektivní zařízení využívající OZE
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Minimální výše dotace: 1 000 000 Kč (způsobilé náklady)
 • Maximální výše dotace: 280 000 000 Kč (způsobilé náklady)
 • Podíl na způsobilých nákladech: 90% (Hlavní město Praha); 85% (Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.)
 • Kdo může žádat: Hlavní město Praha; Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.
 • Příjem žádostí: od 17.2. 2020 do 29. 1. 2021