• Stav k 31.12.2020
 • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
 • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
 • Výroba elektřiny: 2270 GWh
 • Podíl OZE: 22,0 %

Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Oficiální internetové stránky: www.novazelenausporam.cz

Pro program Nová zelená úsporám 2021 - 2030 jsou již vypsány nové podmínky. Sběr žádostí započne v říjnu 2021 a bude probíhat zcela online. Novinkami jsou sloučení programu NZÚ a Dešťovka a tentokrát budou moci čerpat prostředky bytové domy i mimo Prahu. Celkově bude alokováno 39 miliard korun.

Nová etapa NZÚ Rodinné domy – zdroje energie

 • Celková alokace: 6 000 000 000 Kč (z toho 590 mil. Kč určeno na podporu novostaveb RD)
 • Co je podporováno: instalace fotovoltaického systému o celkovém instalovaném výkonu nejvýše 10 kWp, pokud je FVE propojena s distribuční soustavou
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Minimální výše dotace: není stanovena
 • Maximální výše dotace: 45.000 Kč na fotovoltaické systémy pro ohřev vody (fotovoltaické systémy pro výrobu el. energie jsou omezeny částkou 200.000 Kč). Realizace v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Dále je možné využít kombinační bonus ve výši 10.000 Kč ke každému dalšímu opatření v žádosti. 
 • Podíl na způsobilých nákladech: 60% / 50% podle využití nebo nevyužití bonusů
 • Kdo může žádat: vlastníci rodinných domů, stavebníci rodinných domů, vlastník práva stavby rodinného domu, správce svěřeneckého fondu, do něhož byl vyčleněn rodinný dům
 • Příjem žádostí: od 12. 10. 2021 10:00 hod. do 30. 6. 2025 v 15:00 nebo vyčerpáním alokace

Nová etapa NZÚ Bytové domy – zdroje energie

 • Celková alokace: 5 000 000 000 Kč (z toho 28 mil. Kč je určeno na podporu novostaveb BD)
 • Co je podporováno: instalace fotovoltaického systému, pokud podmínky připojení umožňují dodávat v objektu nevyužitou energii do distribuční soustavy, je maximální podporovaný instalovaný výkon systému 100 kWp, v opačném případě je podporovaný výkon v kWp omezen na 1,5násobek stávající roční průměrné spotřeby v MWh.
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Minimální výše dotace: není stanovena
 • Maximální výše dotace: 15.000 Kč na 1 kWp instalovaného výkonu FVE systému. Realizace opatření v bytových domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Dále je možné využít kombinační bonus ve výši 10.000 Kč ke každému dalšímu opatření v žádosti.
 • Podíl na způsobilých nákladech: 50%
 • Kdo může žádat: vlastník bytového domu, pověřený spoluvlastník bytového domu, pověřený vlastník jednotky nebo společenství vlastníků jednotek; správce svěřeneckého fondu, do něhož byl vyčleněn bytový dům
 • Příjem žádostí: od 12. 10. 2021 10:00 hod. do 30. 6. 2025 v 15:00 nebo vyčerpáním alokace

  

  

Modernizační fond

Modernizační fond se zaměřuje v perspektivě udržitelných technologií na tyto prioritní oblastech: výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů, energetická účinnost a zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. Celková částka, která je dostupná pro Českou republiku při současných cenách emisních povolenek, je přibližně 150 miliard korun, což představuje 15,6 % celkových prostředků Modernizačního fondu.

Oficiální internetové stránky: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/

 

Výzva ENERG ETS č. 1/2021 – Modernizace zdrojů: malé projekty

 • Celková alokace: 1 400 000 000  Kč
 • Míra podpory: v závislosti na velikosti podniku a lokaci je míra podpory pro OZE 45-80 %
 • Výše podpory: max. 15 mil. EUR dle kurzu Evropské centrální banky ke dni vydání rozhodnutí
 • Co je podporováno: obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, akumulaci energie
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Kdo může žádat: subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky
 • Příjem žádostí: projektové záměry mohou být předkládány od 30. 11. 2020 do 1. 2. 2021, příjem žádostí od 19. 7. 2021 do 31. 1. 2022 

Výzva ENERG ETS č. 3/2021 – Modernizace zdrojů a technologií: velké projekty

 • Celková alokace: 5 000 000 000  Kč
 • Míra podpory: v závislosti na velikosti podniku a lokaci je míra podpory pro OZE 45-80 %
 • Výše podpory: výsledná podpora musí překročit 15 mil. EUR
 • Co je podporováno: obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, akumulaci energie
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Kdo může žádat: subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky
 • Příjem žádostí: projektové záměry mohou být předkládány od 30. 11. 2020 do 1. 2. 2021, příjem žádostí od 19. 7. 2021 do 31. 3. 2022 

  Program RES + - výzva č. 1/2021 - FVE do 1 MWp

 • Celková alokace: 1 000 000 000  Kč
 • Míra podpory:  45-80 %
 • Výše podpory: nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu
 • Co je podporováno: obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, akumulaci energie
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Kdo může žádat: stávající/budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny), společenství pro OZE
 • Příjem žádostí: prodlouženo do 28. 2. 2022 do 12:00 hod.

  

Operační program
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OPPIK) je jedním z operačních programů, díky kterým může Česká republika čerpat peníze ze strukturálních fondů EU. OPPIK je určen zejména pro podporu investičních projektů českých podnikatelů, dotaci ovšem mohou získat i subjekty státní správy, případně i města a obce.
Pro fotovoltaiku a akumulaci je důležitá:

Výzva VI. programu podpory Úspory energie program Úspory energií

 • Celková alokace: 1 298 500 000  Kč
 • Míra podpory: 70 %
 • Maximální výše dotace: 60 000 000 Kč
 • Co je podporováno: modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku, instalace akumulace elektrické energie
 • Místo realizace:  Česká republika mimo Prahu
 • Kdo může žádat: podnikatelé
 • Příjem žádostí: do 30. 9. 2023

Oficiální internetové stránky: www.oppik.cz  

 

Operační program Praha -pól růstu ČR

Hlavním cílem Operačního programu Praha – pól růstu ČR pro programové období je zajistit plnění tematických cílů. Přitom je třeba zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel.

Oficiální webové stránky: http://penizeproprahu.cz/operacni-program-praha-pol-rustu-cr/

 • Celková alokace:  280 000 000 Kč
 • Co je podporováno: energeticky efektivní zařízení využívající OZE
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Minimální výše dotace: 1 000 000 Kč (způsobilé náklady)
 • Maximální výše dotace: 280 000 000 Kč (způsobilé náklady)
 • Podíl na způsobilých nákladech: 90% (Hlavní město Praha); 85% (Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.)
 • Kdo může žádat: Hlavní město Praha; Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.
 • Příjem žádostí: od 17. 2. 2020 do 28. 1. 2022 - sběr žádostí prodloužen do 31. 3. 2022