• Stav k 31.12.2020
 • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
 • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
 • Výroba elektřiny: 2270 GWh
 • Podíl OZE: 22,0 %

Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Oficiální internetové stránky: www.novazelenausporam.cz

Nová zelená úsporám pro rodinné domy

 • Co je podporováno: FVE, FVE s akumulací elektřiny
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Minimální výše dotace: není stanovena
 • Maximální výše dotace: 25 000 Kč až 150 000 Kč (v závislosti na velikosti systému a způsobu využití) max. však 350 000 Kč na žadatele
 • Podíl na způsobilých nákladech: 50%
 • Kdo může žádat: vlastníci rodinných domů, stavebníci rodinných domů, vlastník práva stavby rodinného domu, správce svěřeneckého fondu, do něhož byl vyčleněn rodinný dům
 • Příjem žádostí: do 31. 12. 2021 (nebo do vyčerpání alokace)

Nová zelená úsporám pro bytové domy

 • Co je podporováno: FVE
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Jednotková výše dotace: 15 500 Kč na kWp na fotovoltaické systémy
 • Podíl na způsobilých nákladech: 40 %, 30 % (u samostatného opatření)
 • Kdo může žádat: vlastník bytového domu,pověřený spoluvlastník bytového domu, pověřený vlastník jednotky nebo společenství vlastníků jednotek; správce svěřeneckého fondu, do něhož byl vyčleněn bytový dům
 • Příjem žádostí: do 31. 12. 2021 (nebo do vyčerpání alokace)

 

  

  

Modernizační fond

Modernizační fond se zaměřuje v perspektivě udržitelných technologií na tyto prioritní oblastech: výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů, energetická účinnost a zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. Celková částka, která je dostupná pro Českou republiku při současných cenách emisních povolenek, je přibližně 150 miliard korun, což představuje 15,6 % celkových prostředků Modernizačního fondu.

Oficiální internetové stránky: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/

HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

 • Celková alokace: 26 % z celkových prostředků Modernizačního fondu
 • Co je podporováno: FVE s případnou akumulací elektrické energie
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Kdo může žádat: fyzické či právnické osoby s licencí na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licencí na rozvod tepelné energie
 • Příjem žádostí: projektové záměry mohou být předkládány od 30. listopadu 2020 do 1. února 2021

RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice

 • Celková alokace:  38,7 % z celkových prostředků Modernizačního fondu
 • Co je podporováno: instalace nových fotovoltaický elektráren (FVE) a prvků aktivního energetického hospodářství, akumulace elektrické energie
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Kdo může žádat: držitelé licence (stávající i budoucí) pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • Příjem žádostí: projektové záměry mohou být předkládány od 30. listopadu 2020 do 1. února 2021

ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS

 • Celková alokace: 13,3 % z celkových prostředků Modernizačního fondu
 • Co je podporováno: modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, akumulace energie
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Kdo může žádat: subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky
 • Příjem žádostí: projektové záměry mohou být předkládány od 30. listopadu 2020 do 1. února 2021

  

  

Operační program
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OPPIK) je jedním z operačních programů, díky kterým může Česká republika čerpat peníze ze strukturálních fondů EU. OPPIK je určen zejména pro podporu investičních projektů českých podnikatelů, dotaci ovšem mohou získat i subjekty státní správy, případně i města a obce.
Pro fotovoltaiku a akumulaci je důležitá Výzva VI. programu podpory Úspory energie program Úspory energií.

V roce 2021 bude program nahrazen Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který rozdělí v letech 2021–2027 mezi české podniky téměř 80 mld. Kč. První dotační programy se začnou otevírat už letos v létě a podporu dostanou i obnovitelné zdroje energie.

Oficiální internetové stránky: www.oppik.cz

VI. výzva programu Úspory energií – Úspory energií

 • Celková alokace: 1 000 000 000 Kč
 • Co je podporováno: FVE pro vlastní spotřebu podniku, akumulace
 • Místo realizace: Česká republika, mimo NUTS2 Praha
 • Minimální výše dotace: 500 000 Kč
 • Maximální výše dotace: 200 000 000 Kč
 • Kdo může žádat: malé a střední podniky a velké podniky
 • Příjem žádostí: do 30. 4. 2021  

VI. výzva programu Úspory energií – Úspory energie s EPC

 • Celková alokace: 500 000 000 Kč
 • Co je podporováno: FVE pro vlastní spotřebu podniku, akumulace
 • Místo realizace: Česká republika, mimo NUTS2 Praha
 • Minimální výše dotace: 500 000 Kč
 • Maximální výše dotace: 200 000 000 Kč
 • Kdo může žádat: malé a střední podniky a velké podniky
 • Příjem žádostí: do 30. 11. 2021  

 

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém programovém období 2014-2020 nabízí žadatelům celkem 2,75 miliardy eur.

Energetické úspory

Nejdůležitějším bodem pro fotovoltaiku je Prioritní osa 5. Energetické úspory. Finance lze získat na zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla nebo elektřiny, efektivnější využívání odpadního tepla či na snížení energetické náročnosti veřejných budov, např. instalace solárních termických či fotovoltaických systémů.

Oficiální internetové stránky: www.opzp.cz/o-programu/podporovane-oblasti/prioritni-osa-5/

 • Celková alokace:  500 000 000 Kč
 • Co je podporováno: FVE
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Kdo může žádat: veřejnoprávní korporace; organizační složky státu a státní podniky; příspěvkové organizace; veřejné výzkumné organizace a vysoké školy; nestátní neziskové organizace; církve a náboženské společnosti
 • Příjem žádostí: do 31. 5. 2021

 

  

  

Operační program Praha -pól růstu ČR

Hlavním cílem Operačního programu Praha – pól růstu ČR pro programové období je zajistit plnění tematických cílů. Přitom je třeba zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel.

Oficiální webové stránky: http://penizeproprahu.cz/operacni-program-praha-pol-rustu-cr/

 • Celková alokace:  280 000 000 Kč
 • Co je podporováno: energeticky efektivní zařízení využívající OZE
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Minimální výše dotace: 1 000 000 Kč (způsobilé náklady)
 • Maximální výše dotace: 280 000 000 Kč (způsobilé náklady)
 • Podíl na způsobilých nákladech: 90% (Hlavní město Praha); 85% (Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.)
 • Kdo může žádat: Hlavní město Praha; Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.
 • Příjem žádostí: od 17.2. 2020 do 28. 1. 2022