• Stav k 31.12.2020
 • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
 • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
 • Výroba elektřiny: 2270 GWh
 • Podíl OZE: 22,0 %

Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Oficiální internetové stránky: www.novazelenausporam.cz

Pro program Nová zelená úsporám 2021 - 2030 jsou již vypsány nové podmínky. Sběr žádostí započne v říjnu 2021 a bude probíhat zcela online. Novinkami jsou sloučení programu NZÚ a Dešťovka a tentokrát budou moci čerpat prostředky bytové domy i mimo Prahu. Celkově bude alokováno 39 miliard korun.

Nová zelená úsporám pro rodinné domy

 • Co je podporováno: FVE, FVE s akumulací elektřiny
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Minimální výše dotace: není stanovena
 • Maximální výše dotace: 25 000 Kč až 150 000 Kč (v závislosti na velikosti systému a způsobu využití) max. však 350 000 Kč na žadatele
 • Podíl na způsobilých nákladech: 50%
 • Kdo může žádat: vlastníci rodinných domů, stavebníci rodinných domů, vlastník práva stavby rodinného domu, správce svěřeneckého fondu, do něhož byl vyčleněn rodinný dům
 • Příjem žádostí: do 31. 12. 2021 (nebo do vyčerpání alokace)

Nová zelená úsporám pro bytové domy

 • Co je podporováno: FVE
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Jednotková výše dotace: 15 500 Kč na kWp na fotovoltaické systémy
 • Podíl na způsobilých nákladech: 40 %, 30 % (u samostatného opatření)
 • Kdo může žádat: vlastník bytového domu,pověřený spoluvlastník bytového domu, pověřený vlastník jednotky nebo společenství vlastníků jednotek; správce svěřeneckého fondu, do něhož byl vyčleněn bytový dům
 • Příjem žádostí: do 31. 12. 2021 (nebo do vyčerpání alokace)

 

  

  

Modernizační fond

Modernizační fond se zaměřuje v perspektivě udržitelných technologií na tyto prioritní oblastech: výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů, energetická účinnost a zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. Celková částka, která je dostupná pro Českou republiku při současných cenách emisních povolenek, je přibližně 150 miliard korun, což představuje 15,6 % celkových prostředků Modernizačního fondu.

Oficiální internetové stránky: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/

Výzva HEAT č. 1/2021 - Malé projekty

 • Celková alokace: 1 400 000 000  Kč
 • Míra podpory: 45-80 %
 • Co je podporováno: obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Kdo může žádat: vlastníci SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
 • Příjem žádostí: projektové záměry mohou být předkládány od 30. listopadu 2020 do 1. února 2021, příjem žádostí od 24.5.2021 do 14.1.2022

Výzva HEAT č. 2/2021 - Velké projekty

 • Celková alokace: 5 000 000 000  Kč
 • Míra podpory: 45-80 %
 • Co je podporováno: obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Kdo může žádat: vlastníci SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
 • Příjem žádostí: projektové záměry mohou být předkládány od 30. listopadu 2020 do 1. února 2021, příjem žádostí od 24.5.2021 do 14.1.2022

Výzva RES+ č. 1/2021 - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

 • Celková alokace:  1 000 000 000  Kč
 • Míra podpory: nesmí přesáhnout 45–80 % ze způsobilých výdajů projektu (podle typu žadatele a regionu)
 • Výše podpory: nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projekt
 • Co je podporováno: samostatné projekty FVE, sdružené projekty FVE, projekty virtuálních elektráren
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Kdo může žádat: stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje
 • Příjem žádostí: projektové záměry mohou být předkládány od 30. listopadu 2020 do 1. února 2021, příjem žádostí od 12.7.2021 do 15.11.2021 

Výzva RES+ č. 2/2021 - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

 • Celková alokace:  3 500 000 000  Kč
 • Míra podpory: nesmí přesáhnout 45–80 % ze způsobilých výdajů projektu (podle typu žadatele a regionu)
 • Výše podpory: nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu
 • Co je podporováno: samostatné projekty FVE, sdružené projekty FVE, projekty virtuálních elektráren
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Kdo může žádat: stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje
 • Příjem žádostí: projektové záměry mohou být předkládány od 30. listopadu 2020 do 1. února 2021, příjem žádostí od 12.7.2021 do 29.10.2021

Výzva ENERG ETS č. 1/2021 – Modernizace zdrojů: malé projekty

 • Celková alokace: 1 400 000 000  Kč
 • Míra podpory: nesmí přesáhnout 30–80 % ze způsobilých výdajů projektu (podle typu žadatele, velikosti podniku a regionu)
 • Výše podpory: max. 15 mil. EUR dle kurzu Evropské centrální banky ke dni vydání rozhodnutí
 • Co je podporováno: obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, akumulaci energie
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Kdo může žádat: subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky
 • Příjem žádostí: projektové záměry mohou být předkládány od 30. listopadu 2020 do 1. února 2021, příjem žádostí od 19.7.2021 do 31.1.2022 

Výzva ENERG ETS č. 3/2021 – Modernizace zdrojů a technologií: velké projekty

 • Celková alokace: 5 000 000 000  Kč
 • Míra podpory: nesmí přesáhnout 30–80 % ze způsobilých výdajů projektu (podle typu žadatele, velikosti podniku a regionu). Maximální míra podpory u neprioritních projektů nesmí překročit 70 %.
 • Výše podpory: výsledná podpora musí překročit 15 mil. EUR
 • Co je podporováno: obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, akumulaci energie
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Kdo může žádat: subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky
 • Příjem žádostí: projektové záměry mohou být předkládány od 30. listopadu 2020 do 1. února 2021, příjem žádostí od 19.7.2021 do 31.3.2022 

  

  

Operační program
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OPPIK) je jedním z operačních programů, díky kterým může Česká republika čerpat peníze ze strukturálních fondů EU. OPPIK je určen zejména pro podporu investičních projektů českých podnikatelů, dotaci ovšem mohou získat i subjekty státní správy, případně i města a obce.
Pro fotovoltaiku a akumulaci je důležitá Výzva VI. programu podpory Úspory energie program Úspory energií.

V roce 2021 bude program nahrazen Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který rozdělí v letech 2021–2027 mezi české podniky téměř 80 mld. Kč. První dotační programy se začnou otevírat už letos v létě a podporu dostanou i obnovitelné zdroje energie. Aktuálně skončil příjem žádostí pro VI. výzvu programu OP PIK - Úspory energie a pro IV. výzvu programu OP PIK - Úspory energie v SZT. 

Oficiální internetové stránky: www.oppik.cz  

VI. výzva programu Úspory energií – Úspory energie s EPC

 • Celková alokace: 500 000 000 Kč
 • Co je podporováno: FVE pro vlastní spotřebu podniku, akumulace
 • Místo realizace: Česká republika, mimo NUTS2 Praha
 • Minimální výše dotace: 500 000 Kč
 • Maximální výše dotace: 200 000 000 Kč
 • Kdo může žádat: malé a střední podniky a velké podniky
 • Příjem žádostí: do 30. 11. 2021  

 

Operační program Praha -pól růstu ČR

Hlavním cílem Operačního programu Praha – pól růstu ČR pro programové období je zajistit plnění tematických cílů. Přitom je třeba zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel.

Oficiální webové stránky: http://penizeproprahu.cz/operacni-program-praha-pol-rustu-cr/

 • Celková alokace:  280 000 000 Kč
 • Co je podporováno: energeticky efektivní zařízení využívající OZE
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Minimální výše dotace: 1 000 000 Kč (způsobilé náklady)
 • Maximální výše dotace: 280 000 000 Kč (způsobilé náklady)
 • Podíl na způsobilých nákladech: 90% (Hlavní město Praha); 85% (Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.)
 • Kdo může žádat: Hlavní město Praha; Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.
 • Příjem žádostí: od 17.2. 2020 do 28. 1. 2022